2019-01-09

 

 

Chongqing Dianjiang gas pipeline worksite QZD250/90 automatic welding machine